Ing. Stanislav Jasminský, autorizovaný stavebný inžinier